doel

Standpunt BeZeR (Beroepsvereniging Zelfstandige Rijinstructeurs)  t.o.v de overheid.
voorjaar 2017                                     

  • Gebrevetteerde rijinstructeurs moeten hun beroep kunnen (blijven) uitoefenen op zelfstandige basis.
  • De opleiding, leerstof, examinering en bijscholing van rijinstructeurs dienen volledig herbekeken te worden om een hogere kwaliteit en betere instroom in het beroep mogelijk te maken.
  • De overheid moet de combinatie van de vrije begeleiding en professionele lessen maximaal ondersteunen en stimuleren.
  • BeZeR engageert zich een betrouwbare en professionele partner te zijn voor de overheid.  

 

TOELICHTING

1 Het is evident dat gebrevetteerde rijinstructeurs de keuze moeten hebben om hun beroep uit te oefenen in dienst van een rijschool of als zelfstandig ondernemer, al dan niet in bijberoep.  In een recent verleden werd ons dit recht nochtans ontnomen door de overheid, ten onrechte blijkens een vonnis van de Raad Van State. BeZeR wenst een duidelijk engagement van de overheid inzake ons recht om ons beroep van rijinstructeur ook in de toekomst als zelfstandig ondernemer te kunnen blijven uitoefenen.

2 De te kennen leerstof is achterhaald, soms tot in het absurde. Voor de hand liggende zaken zoals didactiek komen daarentegen niet of nauwelijks aan bod. De verplichte stage (300 uur!) in een erkende rijschool maakt dat dat deze de toegang tot het beroep onder hun controle hebben i.p.v. de overheid. Er moet meer aanbod in bijscholing komen en controle op het effectief volgen er van.

De meest optimale manier om te leren autorijden is een combinatie van een variabel aantal uren professionele les (afhankelijk van de leerling) en een maximaal aantal uren begeleid rijden in wisselende omstandigheden. De overheid moet zo veel mogelijk maatregelen nemen die een dergelijke combinatie aantrekkelijk maken voor de leerlingen en hun ouders.

BeZeR engageert zich om ook in de toekomst een betrouwbare en kwaliteitsvolle partner te zijn voor de overheid waarmee we in vertrouwen willen blijven samenwerken, o.a. via de werkgroep rijopleiding en het Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid.